Algemene InfoOrganisatiestructuurNiemand BuitenspelClubscheidsrechtersVOW PromotionOrange ArmySponsoringVrijwilligersRespectBeleidsplan

Een actieve en gezellige voetbalvereniging

Algemene info

VOW is een actieve en gezellige voetbalvereniging in het kerkdorp Zijtaart. VOW is opgericht in mei 1947.

In deze tijd is VOW uitgegroeid naar een vereniging met een kleine 400 actieve leden. Wekelijks staan 9 senioren-teams (5 heren, 2 vrouwen, 1 35+ heren en 1 veterinnen) en 15 jeugdteams (waarvan 4 meisjesteams) op het veld. Daarnaast zijn er ook mini´s aan het trainen. De vereniging wordt draaiende gehouden door circa 100 vrijwilligers.

Adres

Sportpark De Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

Dit adres is tevens het correspondentieadres.

Tenue

VOW speelt in Oranje shirts en witte broek, de kousen zijn oranje.  De shirts worden verzorgd door VOW en worden na de wedstrijd weer ingenomen om centraal gewassen te worden. Er zijn enkele teams die volledige tenues hebben o.a. heren 1 en vrouwen 1. Men dient zelf te zorgen voor de witte broek en juiste sokken. Ga met de spullen van VOW om als of ze van je zelf zijn, te veel aan onkosten komt middels contributie terug bij de leden.

Opstellingen en afgelastingen

De opstellingen van VOW worden zowel voor de senioren als de jeugdafdeling wekelijks gepubliceerd bij/op:

* Voetbal.nl app

* Zijtaarts Belang


LET OP: Zijtaarts Belang kan soms afwijken.

Ledenadministratie

Voor aanmelden van nieuwe leden, wijzigingen in persoonsgegevens en afmelden als lid dient u contact op te nemen met Monique Coppens van de ledenadministratie: ledenadministratie@vow.nl

Adres:
Meeuwdonk 56
5467 AK  Veghel

Aanmelden van nieuwe leden

Alvorens men gerechtigd is om bij VOW te spelen dient men zich middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te geven bij de ledenadministratie, incl. legitimatietype en legitimatienummer (vanaf 16 jaar) en de verschuldigde contributie bij de penningmeester te voldoen, eerder wordt men niet opgegeven aan de K.N.V.B.

Aanmeldingsformulier: Inschrijfformulier

Wijzigingen in gegevens

Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Men voorkomt hiermee onder andere dat men geen club informatie ontvangt en andere mensen tevergeefs zoeken naar juiste gegevens.

Afmelden als lid

Afmelden als lid van VOW om welke reden dan ook, geef dit zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Afmelden via leider of trainer is niet voldoende. Als men bij een andere vereniging wil gaan voetballen, moet men vóór 31 mei overschrijving aanvragen.

Contributie

De contributie is voor het seizoen 2023-2024 als volgt vastgesteld:

Senioren
Veterinnen
Junioren (O19 - O17 - O15)
Pupillen ( O13 - O11 - O7)
Mini's
Steunende leden met stemrecht
Actief spelende kaderleden
Niet spelende kaderleden
€ 172,-
€ 86,-
€ 123,-
€ 102,-
€ 52,-
€ 86,-
25% korting
Gratis

De datum die bepalend is voor de leeftijd is 31-12-2023.

Leden van VOW betalen geen entree bij de competitie thuiswedstrijden.
Bij te late betaling worden administratiekosten ad. € 7,50 in rekening gebracht.
Bij niet automatische incasso wordt € 5,- in rekening gebracht.

Contributie wordt betaald per seizoen, welke elk jaar ingaat op 1 juli en loopt tot 30 juni het jaar erop.
Opzeggen lidmaatschap voor het daaropvolgende seizoen dient voor 1 juli te gebeuren.
Gebeurt dit niet of te laat, dan zal de contributie gewoon geïnd worden.

Organisatiestructuur

Bestuur

Vacature
Voorzitter
Algemene zaken
Vacature
voorzitter@vow.nl
Manuela Elissen
Secretaris
Secretariaat
06-34306846
info@vow.nl
Maurits Vos
Penningmeester
financiële zaken en kantine
06-25076115
penningmeester@vow.nl
Jos van Zutphen
Bestuurslid
Voetbalzaken
06-31931398
voetbalzaken@vow.nl
Jhonno van Rooij
Bestuurslid
Activiteiten
06-13503125
activiteiten@vow.nl
Frank van Moorsel
Bestuurslid
Facilitaire zaken
06-12915173
facilitair@vow.nl
Marsha van Sleuwen
Bestuurslid
Communicatie en PR
06-27522650
communicatie@vow.nl

Commissies

wedstrijdsecretariaat

Brenda Arends
Senioren
06-12040316
seniorenwedstrijd@vow.nl
Petra van  Gorkum
O14-O19
06-57700511
o14-o19wedstrijd@vow.nl
André van Zutphen
O7-O13
06-29605784
o7-o13wedstrijd@vow.nl

Ledenwerving-behoud

Peggy van Sleuwen
06-42755677
ledenwerving-behoud@vow.nl

Scheidsrechters commissie

 • Henk van Sleuwen
  Antoinette Verhagen

Technische commissie

 • Voetbalzaken: Jos van Zutphen
 • Heren-Heren 35+: Bas van der Aa
 • Vrouwen-Veterinnen: Hanneke van der Heijden
 • O16-O19: Niels van Dommelen
 • O11-O15: Jorg Barten
 • Mini's-O10: Jan-Johann Olthof

Toernooien commissie

 • Erick van Zutphen (jeugd) (06-12613235)
 • Patrick van Asseldonk (jeugd)
 • Jeroen Schepers (jeugd)
 • Dorus Dortmans (jeugd)
 • Jorg Gibbels (senioren)

Jeugdkamp commissie

 • Willem Kanters
 • Bart van den Oever
 • Jorg Gibbels
  Milan van Zutphen

Pupillenkamp commissie

 • Lars van Asseldonk
 • Ilonka Hultermans
 • Jhonno van Rooij
 • Jeroen Schepers
 • Floor Habraken
 • Bart van den Hurk
  Maikel van Rooij

Respect commissie

 • Marcel Zoete
 • Marieke van Beek
 • Jacqueline van Krieken
 • Wendy Vissers

Website beheer

 • Bart van de Ven
  Marsha van Sleuwen
 • Aard van Hoof
  Arno Korsten

Pupil van de week

 • Bart van Nunen
  Marieke van Asseldonk
  Laura vd Aa
 • Mandy Olthof
  Mike Bekkers

Niemand Buitenspel

Sporten wil je blijven doen, ook als je geldzorgen hebt. Niet iedereen kan de contributie betalen. Tegenwoordig hebben 1 op de 11 gezinnen te maken met financiële problemen. Dat is niet vreemd in tijden van inflatie en hoge energierekeningen. VOW is daarom aangesloten bij het Niemand Buitenspel programma. Een initiatief dat blijven sporten mogelijk wil maken voor iedereen, ook in financieel moeilijke tijden.

Informatie over hulp bij geldzorgen vind je op www.Geldfit.nl/voetbal. Wij helpen u graag op weg naar de juiste hulp. Binnen onze vereniging is Maurits Vos Financieel Contactpersoon.  Hij is te bereiken op penningmeester@vow.nl of via 06-25076115

Clubscheidsrechters

VOW mag zich rijk rekenen met de scheidsrechters die zich aan de club hebben verbonden. Zij leiden elke zaterdag en zondag de wedstrijden in goede banen. De clubscheidsrechters zijn:

 • Mari van den Akker
 • Peter van den Braak
 • Henk van Sleuwen
 • Chris van de Ven
 • Stijn van Uden
  Sten Kemper
  Luc Brugmans
  Sanne Goorman

VOW Promotion

VOW-Promotion is een onafhankelijke stichting die de Voetbalvereniging Oranje Wit (en in het bijzonder de jeugd) een bijzonder warm hart toedraagt. Daartoe heeft ze een bestand van `steunbetuigers` die jaarlijks een donatie doen ter waarde van 50 Euro.

Het bestuur van de Stichting VOW-Promotion bestaat uit:

Voorzitter: Maico Bosch
Penningmeester VOW: Maurits Vos
Secretaris: Maarten Kanters
Bestuurslid: Jos van de Heijden
Bestuurslid: Karel Bekkers

VOW-Promotion is in 1999 door Leo Vissers opgericht. (KvK-nr: 17121627)

Goede doelen
Jaarlijks wordt er door VOW-Promotion een aantal zaken voor de voetbalvereniging gedaan zodat we met z’n allen ervoor zorgen dat het plezierig blijft om lid van VOW te zijn. De uitgevoerde zaken worden ingediend als een idee. De leden van VOW-Promotion stemmen op de ingediende ideeën en deze worden dan in overleg met het bestuur van VOW uitgevoerd. Iedereen mag een idee indienen voor een goed doel. Dit doe je door een mail te sturen naar vow-promotion@ziggo.nl met als onderwerp: IDEE. Vermeld je naam en leg goed uit wat je idee is.

Jaarlijkse bijdrage
De leden van VOW Promotion doneren jaarlijks 50 euro.

Nadere inlichtingen
Wilt u meer informatie of wilt u lid worden? Hiervoor kunt u contact opnemen met Maico Bosch. Tel: 06-10553825
Of stuur een E-mail naar: vow-promotion@ziggo.nl

Bankrekeningnummer
NL54RABO 016.33.47.956 t.n.v. VOW Promotion

Orange Army

Orange Army is de trotse supportersvereniging van VOW. Na een mooie promotie wedstrijd bij V.V. Reuver werd de vereninging opgericht.

Wat is het doel van de Orange Army?
Sfeerverhogend acties tijdens en rondom wedstrijden van het 1e elftal.
Leuke bijdrage bij kampioenswedstrijden van de Jeugd.
Het aantrekkelijker maken om naar de club te komen.


Orange army verkoopt verschillende fanartikelen, deze zijn te koop in de kantine. Voor info vraag achter de bar of aan Jhonno van Rooij en Niels Jonkers.

Verkrijgbare fanartikelen:-
VOWR. shirt zowel heren als dames model
VOWR. caps
VOW/Orange Army sjaal
VOW minidress
Diverse stickers


Om dit mogelijk te maken vragen wij leden voor een jaarlijkse bijdrage van €15,-Het voordeel hiervan is dat je korting krijgt op de fanartikelen en gratis toegang tijdens supporters avond.

Daarnaast is het voor de organisatie mogelijk om sfeeracties en fanartikelen te realiseren.

Wilt u lid worden informeer daarvoor bij:
Jhonno van Rooij: 06-13503125
Niels Jonkers: 06-23590046

Sponsoring

Voor u als ondernemer een goede reden om uw bedrijf als sponsor aan VOW te binden. Door middel van de gekozen sponsorvorm kunt u de bekendheid van uw bedrijfsnaam via VOW in de regio vergroten en wordt tevens de mogelijkheid geboden om als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO), door de vereniging financieel te steunen. Deze win-win situatie biedt VOW de kans om meer financiële mogelijkheden te krijgen en de contributie voor de leden van de vereniging zo laag mogelijk te houden.

Sportsponsoring draagt hieraan bij, maar daarvoor wilt u als sponsor ook iets terugkrijgen. Terecht. Ons sportcomplex “De Vonders” is de afgelopen jaren grondig onderhanden genomen. Zo zijn de afgelopen jaren de kleedaccommodatie gerenoveerd en uitgebreid, de kantine en bestuurskamer vernieuwd. Dit alles is gerealiseerd met hulp van vele vrijwilligers. Er staat nu dan ook een prachtig complex, waar we ontzettend trots op zijn.

De vele vrijwilligers bij onze vereniging (ruim 150) zorgen ervoor dat alles keurig wordt bijgehouden.

Een presentatie van uw bedrijf zal op ons sportpark “De Vonders” dan ook zeker niet misstaan. Als vereniging zijn wij blij met iedere vorm van sponsoring. Daarom is ervoor gekozen om verschillende sponsormogelijkheden aan te bieden, zodat u voor uw eigen bedrijf de passende sponsorvorm kunt bepalen.

De voetbalvereniging VOW bestaat ruim 70 jaar (opgericht in 1947) en is de grootste sportvereniging in Zijtaart. Inmiddels heeft de vereniging ruim 400 leden, waarvan ca. 175 jeugdleden. Kenmerkend voor VOW is het familiaire, de sportiviteit en de gezelligheid. De voetbalvereniging heeft een enorme uitstraling op het gehele dorp en uiteraard de regio, waar de teams wekelijks hun wedstrijden spelen.

Sponsorcommissie

Bij VOW is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid. De sponsorcommissie bestaat uit:

Toine Adriaans
Stijn vd Tillaart
Bart vd Laar
Wiljan van Hoof

U kunt zich wenden tot bovenstaande personen met alle vragen of mogelijkheden met betrekking tot sponsoring bij VOW. Ook kunt u ons mailen via sponsorcommissie@vow.nl

De voetbalvereniging VOW verwelkomt iedere vorm van financiële ondersteuning aan onze club. Daarom is gekozen voor een breed scala aan sponsormogelijkheden waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden van deze sponsoring.

U kunt een keuze maken uit de volgende vormen van sponsoring:
1. Begunstiger
2. Adverteerder
3. Bordsponsor
4. Kledingsponsor
5. Stersponsor
6. Hoofdsponsor


Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons sponsorplan, op te vragen bij de commissie.

Indien u VOW financieel zou willen ondersteunen en nog niet benaderd bent door onze sponsorcommissie dan zouden wij erg blij zijn als u dat ons kenbaar wilt maken. Elk commissielid kunt u daarover aanspreken.

Wij hechten grote waarde aan goede contacten met onze sponsors en verwachten dan ook van al onze leden dat deze zorg dragen voor het correct en waardig uitdragen van onze sponsors. Alle contacten in deze verlopen via de sponsorcommissie.

Vrijwilligers

De V van VOW staat uiteraard ook voor de V van Vrijwilligers. Zij vormen het kloppend hart van de vereniging. VOW is (gelukkig nog) rijkelijk bedeeld: pakweg 100 vrijwilligers tel ze in totaliteit. Al deze mensen houden de club draaiende. Maar wat nog belangrijker is: zij geven de vereniging het gevoel. Een accommodatie kan nog zo mooi zijn, de velden kunnen er tiptop bij liggen…. De belangrijkste reden om voor een club te kiezen wordt toch voor het grootste gedeelte bepaald door de sfeer die er heerst. En die maken we samen.

Vrijwilligers hebben we in alle soorten en maten. Van leider tot VUT-ploeg-medewerker, van clubscheidsrechter tot jeugdbestuurder. Veel vrijwilligers worden al op deze website genoemd. Zo bijvoorbeeld de besturen, het kader (leiders, trainers en grensrechters) en de clubscheidsrechters. Naast de al genoemde vrijwilligers, worden door verschillende mensen ook een aantal commissies bemand.

Commissies

Diverse werkzaamheden en activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een aantal commissies. Dit zijn:

Activiteiten:

Alco Brugmans, Dorienne vd Lockand, Maria Cissen, Petra van Gorkum, Ilonka Hultermans, Mia van Heesch, Jeroen van Heesch, Marieke van Beek, Nicole van Zutphen, Jhonno van Rooij, John de Wit

 Jeugdactiviteiten
Evi Gijsbers, Lena Hendriks, Lisa van Riel, Petri van Zutphen

Bouwtechnische zaken:
Clubconsul:
Toon Cissen

Kascontrole:
Peter van de Braak, Piet van den Hurk, John van Uden

Materialen:
Mari van Helvoort en Chris van de Ven

VOW Promotion:
Maico Bosch, Maurits Vos, Maarten Kanters, Jos van de Heijden, Karel Bekkers

VUT-Ploeg

Graag presenteren wij u onze vrijwilligers die elke maandag en vrijdag (en op vele andere dagen) ontelbaar veel werkzaamheden uitvoert.

Maria van der Aa, Toon Cissen, Jo Claassen, Albert en Mieke van Dinter, Adriaan van de Donk, Franka van Eert, Theo van Heeswijk, Piet van den Hurk, Marian Jonkers, Cor Kremers, Dick van de Laan, Gerard van de Langenberg, Sjaan van Nunen, Sjan Reijbroek, Martien Schepers, Gerard van Tiel, Jan van Uden, Ad van de Ven, Martien van de Ven, Martien Vissers, Harry van Zutphen en Cor Vissers.

Verzekering

Voor al onze vrijwilligers is een vrijwilligersverzekering afgesloten via gemeente Meierijstad. Hierin zijn onder andere opgenomen, een ongevallen-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers en bestuurders.

Respect

De respectcommissie bestaat uit: Wendy Vissers,  Marieke van Beek, Jacqueline van Krieken en Marcel Zoete. U kunt zich wenden tot bovenstaande personen met alle vragen of mogelijkheden. Ook kunt u ons mailen via respect@vow.nl.

Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld en zijn vastgelegd in het Beleidsplan.

Wedstrijdprogramma

Evenementenkalender

Jun 15, 2024
Jeugdtoernooi JO19 - MO20
15
Jun
Jun 15, 2024
Jeugdtoernooi JO11 - MO11
15
Jun
Jun 8, 2024
Jeugdtoernooi JO7 - JO8 - JO9
8
Jun