Start nieuwe seizoen 2020-2021: Corona maatregelen

August 23, 2020

Het seizoen staat op het punt van beginnen. We hebben er weer allemaal heel veel zin. Echter, het Corona virus ligt nog steeds op de loer. Hierdoor zijn we met z’n allen verplicht ons aan bepaalde regels te houden. We vragen dan ook de medewerking van al onze leden, vrijwilligers en toeschouwers. Onderstaand een protocol wat we met z’n allen moeten naleven. Lees dit goed door.

Kleedkamers:

 • Bij iedere entree van de kleedkamers wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
 • Er mogen zich maximaal 7 volwassenen (18 jaar en ouder) tegelijkertijd in het kleedlokaal bevinden. Dit staat bij de ingang van het kleedlokaal aangegeven. Dit geldt ook bij eventuele besprekingen. Mocht dit hinder opleveren, dan biedt een bespreking op het veld wellicht uitkomst. Hiervoor is een mobiel bord beschikbaar wat in de besprekingsruimte in de kantine te pakken is.
 • Per doucheruimte mogen zich maximaal 3 volwassenen tegelijkertijd bevinden.
 • Probeer zo snel mogelijk te douchen zodat de kleedkamers niet langer bezet zijn dan nodig.
 • Volg altijd instructies op van bestuursleden / andere vrijwilligers.


Trainingen:

 • Besloten is dat de jeugd tot nader order nog geen gebruik kan maken van de kleedlokalen. De club is verplicht om na iedere training de kleedlokalen, deurklinken, trainingsmaterialen etc. volledig te ontsmetten. Daar is onvoldoende capaciteit aan menskracht voor.
 • Ook wordt aan de senioren gevraagd zo veel als mogelijk thuis te douchen na het trainen.
 • Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie tijdens de trainingen.
 • Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Graag zo beperkt mogelijk gebruik maken van hesjes.
 • Het ballenhok graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de 1,5 m regel in acht nemen.
 • Publiek (= ouders/verzorgers) is tijdens de trainingen niet welkom. Ouders kunnen kinderen afzetten voorafgaand aan de training en ophalen na afloop, op 1,5 meter afstand van elkaar uiteraard. Mocht hierop een uitzondering gewenst zijn, dan graag overleg met de betreffende trainer.


Wedstrijden:

 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5m afstand nemen van elkaar in de dug-out en kleedlokalen. Voor O19 teams, damesteams en senioren betekent dit dat zij gebruik moeten maken van ten minste twee kleedlokalen per team en dat de dug-out slechts door enkele mensen benut kan worden.
 • Belangrijk! Vanwege de corona maatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als thuis) naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. De teams worden hiervan op de hoogte gebracht mocht dit nodig zijn.
  Het kan ook voorkomen dat thuisspelende teams gevraagd wordt geen gebruik te maken met de kleedlokalen en dus thuis om te kleden en te douchen. Dit allemaal in verband met het te gelijktijdig spelen van wedstrijden, de schoonmaak én het dubbele gebruik van de kleedlokalen.
 • Er worden geen bidonrekken beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen.
 • Toeschouwers zijn bij alle wedstrijden welkom. Houd hierbij de 1,5 meter afstandsregel in acht.


 Scheidsrechters:

 • Aan scheidsrechters het verzoek om zelf de vlaggen en de bal na afloop van de wedstrijd te ontsmetten. Ontsmettingsmiddel is hiervoor beschikbaar.
 • Ook het verzoek om de grensrechters er op te wijzen de gehele wedstrijd met één en dezelfde vlag te vlaggen. Dus geen wisseling hiervan in de rust.


Vervoer naar sportpark De Vonders en uitwedstrijden:

 • Vanaf 13 jaar: Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Dit geldt voor alle inzittenden.
  Let op: Je dient zelf voor een mondkapje te zorgen. In de kantine zijn mondkapjes tegen betaling verkrijgbaar.


Kantine:

 • Ten eerste: volwassenen, houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Bij iedere entree van de kantine wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
 • In de kantine geldt éénrichtingsverkeer. Er is één ingang en één uitgang.
 • Het is enkel toegestaan in de kantine te verblijven wanneer u een vaste zitplaats heeft. Er wordt u gevraagd het registratieformulier in te vullen en te ondertekenen.
 • Bestellingen kunnen per tafel c.q. team door één persoon worden geplaatst en opgehaald. Dit geldt voor zowel drinken als eten.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Per toiletruimte geldt een maximum van twee personen.
 • De club zal zoveel mogelijk faciliteren om het haar bezoekers gemakkelijker te maken aan deze voorschriften te voldoen.
 • Kantinepersoneel neemt de hygiëneregels in acht, zoals het gebruik van handschoentjes bij het klaarmaken van eten.
 • Volg te allen tijde de instructies op van het kantinepersoneel / bestuursleden.

Bovenstaande richtlijnen zijn een aanvulling op de richtlijnen van overheid en RIVM. Een belangrijk advies willen we hier nog even herhalen:als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark om zo het risico op verspreiding zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Samen gaan we er voor zorgen dat we een fijne start van het seizoen kunnen maken. Dat zal van ons allemaal de nodige creativiteit en flexibiliteit vergen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen, zowel vanuit overheid/RIVM als bij de club, altijd veranderen, maar dan laten we dat meteen via de bekende mediakanalen aan jullie weten.

Onderstaand nog een aantal korte instructies:

 • Geforceerd stemgebruik en zingen is langs lijn niet toegestaan
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportpark.
 • Geef elkaar de ruimte.

Namens bestuur bij voorbaat dank voor jullie medewerking.Verdere en de volledige informatie is te vinden via onderstaande links:

No items found.

Meest recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dankjewel, We hebben je inschrijving ontvangen!
Probeer het opnieuw.