Patrick van Asseldonk erelid van VOW

In een overvolle kantine werd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Patrick van Asseldonk benoemd tot Erelid van VOW. Voorzitter Marcel Zoete speldde, in het bijzijn van familie en vrienden, het speldje op bij Patrick. “Een zeldzame gebeurtenis; een erelidmaatschap bij VOW komt minder vaak voor dan dat de burgemeester lintjes uitdeelt”, aldus Marcel.

 

Patrick is al jarenlang actief bij VOW. Eerst als voetballer en daarna werd hij al snel een actieve vrijwilliger. Van elftalleider, technisch coördinator, keeperstrainer, taken in het jeugdbestuur tot diverse bestuursfuncties werden door hem uitgevoerd. Ook was hij de rots in de branding tijdens de jeugdkampen E en F waar hij jaren bij betrokken was. De inzet en toewijding van Patrick als voorzitter van het jeugdbestuur heeft er zeker toe geleid dat de vereniging naar een hoger platform is getild. Wij willen Patrick graag bedanken voor zijn jarenlange inzet bij VOW.